1. Engels
 2. Nederlandse
 3. Poolse

Stichting

Nieuws

Nabór dzieci do zespołów
Taneczny, wokalny, grupa plastyczna i młodzi scenografowie.
Wycieczka do Mini-Europa
To było bardzo ciekawe
Wycieczka do technopolis
To było bardzo pouczające
 • Adres
 • “Children of Europe”
 • Amerikalei 183/9
 • 2000 Antwerpen
 • België

Welkom op de site van de stichting " Children of Europe"

De stichting “Children of Europe” – organisatie non-profit, ingeschreven te Antwerpen, april 2010, bestaat uit gepassioneerde mensen, die openstaan voor de wereld, mensen die geinspireerd worden door alle vormen van cultuur en het werken met kinderen. Bij het stichten van de groep werden we gemotiveerd door de waardevolle wetenschap, voorbeelden en idealen die we van uit de opvoeding thuis hebben meegekregen, die we graag zouden willen overbrengen aan de jonge generatie.


Ieder van ons heeft verschillende vaardigheden te bieden en is veelzijdig. We zijn jong, enthousiast, en we zijn vastberaden om te doen waar we van houden en waar we overtuigend goed in zijn.

We zijn er volledig van bewust dat op een dag kinderen zullen opgroeien en intreden in het volwassen leven. Ze uitrusten in waarden en normen die hun de weg in het leven zullen vergemakkelijken is onze taak.

Werken met kinderen is een onbekende. Ze zijn gepassioneerd, gevuld met dromen, gaan uitdagingen aan. Ze staan open voor de wereld, zonder vooroordelen i.v.m. rassen of godsdiensten.


We willen bereiken dat kinderen die deel zullen nemen aan onze lessen bij de stichting volwaardige burgers van het Verenigde Europa worden. We zullen er naar streven om hun trots op te wekken en ze te doen herinneren aan het feit dat Chopin, Moniuszko, Maria Sklodowska-Curie, Copernicus, Paus Johannes Paulus II, ook afkomstig waren uit Polen. We zijn ervan bewust dat het nu de juiste moment is zodat onze kinderen betrokken worden bij het creëren van een nieuwe werkelijkheid in Europa. De stichting van onze groep heeft een internationale bedoeling, maar de samenwerking met de Poolse jeugd blijft een prioriteit voor ons. We gaan ze bekend maken met de geschiedenis, cultuur en tradities van ons land. We willen de Poolse cultuur en kunst in België en heel Europa tentoonstellen.

We concentreren ons niet alleen op kern van de kwestie, maar ook op de artistieke gevoeligheid van de kinderen en hun voor te bereiden op een actieve deelneming in de culturele wereld.

Een ander aspect is dat we conventionele artistieke en educatieve projecten willen realiseren voorbeelden niet imiteren en ervoor te zorgen dat alles wat we zullen aanbieden aantrekkelijk zal zijn, niet alleen voor de kinderen maar ook voor de uitgebreide kring van de toeschouwers.

Hoofddoelen van de fundatie:

image
 • Het bevorderen van het idee van een Verenigd Europa.
 • Barièrres ,vooroordelen en stereotypen bij de kinderen overwinnen.
 • Bevorderen van acties ter ondersteuning van cultuur en onderwijs.
 • Ondersteuning van de intellectuele en artistieke ontwikkeling van de kinderen.
 • Verspreiden van het leren van vreemde talen.
 • Integratie met België.
 • Bevordering van Poolse cultuur in België en heel Europa.
 • Voorstellen van de ¨Poolse geschiedenis, tradities en cultuur.
 • De jonge generatie die uitkijkt naar de toekomst onderwijzen en begeleiden.

De Stichting realiseert haar doelen dankzij:

 • Het bevorderen van culturele evenementen in België en Europa met de culturele eigenheid van de verschillende geschiedenissen en tradities van haar inwoners.
 • Bevordering van de Poolse cultuur, traditie en geschiedenis in Europa.
 • Internationale samenwerking voor cultuurreducatie en gelijke start in het leven.
 • Organiseren van happenings, bijeenkomsten en open discussies over de Europese integratie onder kinderen.
 • Het uitvoeren van educatieve en culturele activiteiten met kinderen in voorbereiding door het organiseren van een klas bij kinderen die wonen in een geintegreerd Europa.
 • Uitvoering van de statutaire doelstellingen door middel van het lidmaatschap van organisaties, verenigingen en stichtingen, Belgische of buitenlandse die gelijken of identiek zijn aan de doelstelling van de Stichting.